Σάββατο, 18 Μαρτίου 2017

Kakná právet zhíne so ad Pónto agîna so adbávi vapóron?
Slízot da go shîykot
Τι κάνουν οι πόντιοι όταν χαλάσει το καράβι;
Κατεβαίνουν να το σπρώξουν
Kak zavót túrtskïy zanóno agîna yi si umré chülâkon?
Ah vah tsutsú yok
Πως λέγεται στα τουρκικά η χήρα;
Αχ βαχ τσουτσού γιοκ
Kak zavót túrtskïy birinjíno véchera agîna so azhónet?
Tsutsú sefté
Πως λέγεται στα τουρκικά η πρώτη νύχτα του γάμου;
Τσουτσού σεφτέ

Παρασκευή, 17 Μαρτίου 2017

Vlíza anná zhaná na gróbieno, hódi pri annók gróba, sníma pantólïne, sníma gáshtene i abráshta gazáne na gróbane. 
Víidava ye zhîyen chûva gróbieno allá yi na víka níkana. 
Faf drúganek déne pak ináy zhaná hódi na inók gróba i právi kaknáta i napréshnetek déne.
Pak ye vídava zhîyen chûva gróbieno allá yi pak na víka níkana.
Faf drúganek déne zhanána hódi pak na inók gróba, sníma pantólïne, sníma gáshtene i abráshta gazáne na gróbane. 
Zhîyen chûva gróbieno hódi pri tîye i pîta ye
Óti dahódesh hérgün na isók gróba, snímash pantólïte, snímash gáshtete i abráshtash gazáte na grçobane?
I tya mu advráshta
Itúy ye pagréban móyet chülâk. Agîta si bésho zhïf víkasho mi chôshto «tvóyet gos zhóno i umrâte azhïvâva» 
Μπαίνει μια γυναίκα στο νεκροταφείο, πλησιάζει έναν τάφο, κατεβάζει το παντελόνι, κατεβάζει το βρακί και γυρίζει τον κώλο της προς τον τάφο.
Τη βλέπει ο φύλακας αλλά δεν της λέει τίποτα. 
Την άλλη μέρα η ίδια γυναίκα πάει πάλι σε εκείνον τον τάφοι και κάνει ακριβώς το ίδιο πράγμα που έκανε και την προηγούμενη μέρα.
Ο φύλακας την είδε αλλά και πάλι δεν της είπε τίποτα.
Την επόμενη μέρα η γυναίκα πάει πάλι στον τάφο, κατεβάζει το παντελόνι, κατεβάζει το βρακί και στρέφει τον κώλο της προς τον τάφο. 
Ο φύλακας την πλησιάζει και την ρωτάει
Γιατί κάθε μέρα έρχεσαι σε αυτόν τον τάφο, κατεβάζεις τα παντελόνια και τα εσώρουχα και στρέφεις τον κώλο σου προς τον τάφο;
Κι εκείνη του απαντάει
Αυτός είναι ο τάφος του άνδρα μου. Όσο ζούσε μου έλεγε συχνά «αυτός ο κώλος σου ρε γυναίκα και νεκρούς ανασταίνει» 

Kach kishí insán ad Pónto trâbavot za da razmenôt annó lámbo?
6 kishí, adínïyen ye pakáchen na mátsono i darzhî lámbono, 4 kishí no vartôt mátsono i drúgïyen chûva za da na dóide régmana 
Πόσοι πόντιοι χρειάζονται για να αλλάξουν μια λάμπα;
6. Ο ένας είναι πάνω στο τραπέζι και κρατάει τη λάμπα, οι άλλοι τέσσερις γυρίζουν το τραπέζι και ένας φυλάει τσίλιες για αν μην έρθει το ρεύμα

Óti na zatváret vratána agîna so kópet zhíne so ad Pónto?
Za da gi na preglâvot prez nahtárevono dúpko 
Γιατί οι πόντιοι δεν κλείνουν την πόρτα όταν κάνουν μπάνιο;
Για να μην τους κρυφοκοιτάζουν από την κλειδαρότρυπα 

Kólko bardákï sas vódo ímot na mátsono agîna yedót zhíne so ad Pónto?
Dva, annók pólna za agîna mi so ye pi i annók prázna za agîna mi so ye ne pi
Πόσα ποτήρια με νερό έχουν στο τραπέζι οι πόντιοι όταν τρώνε;
Δύο, ένα γεμάτο για όταν διψάνε και ένα άδειο για όταν δε διψάνε